Historisk arkiv

Utlysning av midler for å begrense ufrivillig deltid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Private og offentlige virksomheter kan nå søke om støtte til forsøk for å begrense ufrivillig deltid.

– Regjeringen er opptatt av at de som ønsker det får arbeide heltid. Derfor trenger vi hele tiden å utvikle kunnskapen om hvilke tiltak som hjelper oss med å redusere den ufrivillige deltiden, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Pengene som lyses ut kan blant annet brukes til tiltak innenfor endret organisering av arbeidstid, mer fleksibel bruk av arbeidskraften og endret/utvidet bemanning. Det er også mulig for virksomhetene å søke om midler til utvikling av kompetanse for enkeltpersoner. Stortinget har i alt bevilget 25,77 millioner kroner til forsøk i 2012. Noen av midlene er allerede bundet opp i igangsatte prosjekter.

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, lyser ut midlene og behandler de innkomne søknadene. Søknadsfristen er satt til 23. mars 2012. Alle søknadene skal sendes til Arbeids- og velferdsdirektoratet.

For nærmere informasjon, se utlysning på internett: