Historisk arkiv

Tilskudd til arrangementer og aktiviteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

I løpet av det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon 2010 i vil det være både fellesskapsaktiviteter i regi av EU-kommisjonen og nasjonale aktiviteter. Frivillige organisasjoner og institusjoner har hatt anledning til å søke om tilskudd til nasjonale aktiviteter og arrangementer for å markere året i Norge.

Det kom inn i alt 75 søknader fra 70 organisasjoner med et samlet søknadsbeløp på 17,8 millioner kroner. 24 frivillige organisasjoner og kommuner har fått til sammen to millioner kroner for å gjennomføre nasjonale aktiviteter og arrangementer i 2010, knyttet til gjennomføringen av det europeiske året i Norge.  Vel halvparten av tilskuddsmidlene er finansiert av EU.

Den nasjonale styringsgruppen for det europeiske året i Norge har fordelt tilskuddsmidlene. Styringsgruppen består av Arbeidsdepartementet (AD), Velferdsalliansen, Samarbeidsforum mot fattigdom (ved Batteriet i Oslo som sekretariat), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Kunnskapsdepartementet (KD), Kulturdepartementet (KUD), Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fellesorganisasjonen (FO) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Arbeids- og velferdsdirektoratet formidler resultatet av søknadsbehandlingen og følger opp forvaltningen av tilskuddsmidlene (se lenke).

Følgende aktiviteter og arrangementer er tildelt økonomisk støtte:

Organisasjon

Tiltak

Tilskudd

Kultursenteret Sisa

Kulturaktiviteter som virkemiddel for inkludering i lokalsamfunnet

50 000

Frivillighet Norge

Inkludering i frivillig sektor

130 000

Stiftelsen Rettferd for taperne

Konferansen Fattigdom i Norge 9.-10. november 2010

110 000

Drammen kommune

SIMBA - Sammen i arbeidet mot barnefattigdom

120 000

Groruddalen frie filmere

Manuskurs og konkurranse for ungdom 12-22 år på Stovner og Romsås

70 000

Velferdsalliansen/EAPN Norway

Fokus på fattigdom og sosial eksklusjon i Norge

350 000

Norske Kvinners Sanitetsforening

Kompetansehevende seminarer for frivillige

171 000

Norges Fotballforbund

Inkludering av utsatte grupper i fotball

80 000

Mental Helse Sør-Trøndelag

Støtte til livsmestringsproblemer gjennom deltakelse i kulturaktiviteter

30 000

Redd Barna og Framfylkingen

Seminar for kommuneansatte om barnefattigdom

50 000

FFO

Nasjonal informasjonskampanje

80 000

MOT

Verdiuka for elever i videregående skole

100 000

Frie filmere

Medieverksted

100 000

Kirkens Bymisjon Trondheim

Synliggjøring av økonomisk og sosial fattigdom

100 000

Ålesund kommune

Opplevelseskortet

150 000

Kirkens Bymisjon Bergen

Utstillingsuke og konsert

50 000

Norges Røde Kors

Humanitært forum

100 000

Akershus Røde Kors

Fagdag - mangfold og inkludering i Røde Kors

4 000

Haugesund Røde Kors

Røde Kors Friluft

5 000

Nordland Røde Kors

Humanitært forum i Nordland

10 000

Harry Benjamin ressurssenter

Tiltak for sosial inkludering

30 000

SK Vard Haugesund

Idrettskontakt - styrking av nyankomne innvandrerfamiliers nettverk

50 000

Tønsberg kommune

Fortell meg! Et familielæringsprosjekt for nyinnflyttede innvandrerfamilier

40 000

Break Records

Groruddalen Blokk Party

20 000

Sum

 

2 000 000

 

 

Bruk av logo  

Vi gjør oppmerksom på at Arbeidsdepartementet kan gi tillatelse til bruk av den offisielle logoen for det europeiske året 2010 i tilknytning til nasjonale og lokale aktiviteter og arrangementer i 2010, så fremt disse er i tråd med mål og retningslinjer for året. En kort skriftlig søknad med opplysninger om type arrangement, navn på arrangør og dato sendes til Arbeidsdepartementet.