Historisk arkiv

Et inkluderende språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet en veileder i språkbruk på innvandringsfeltet til bruk for sine ansatte.

Veilederen "Et inkluderende språk". Foto: Anita Sletten
Veilederen skal øke bevisstheten blant departementets ansatte.

– Skal vi skape et inkluderende samfunn, må vi føre et inkluderende språk. Et språk som ikke fremmedgjør de vi ønsker skal være inkludert. Den store utfordringen er hvordan språket bidrar til å skape skiller og avstand. I møte med unge mennesker får jeg mange frustrerte meldinger over at de til stadighet blir omtalt som ”andregenerasjonsinnvandrere”. Flere har spurt hvor lang tid det egentlig skal ta før de kan kalle seg nordmenn, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Veilederen lister opp vanlige ord og talemåter på innvandringsfeltet og sier noe om hva som gjør dem vanskelige. Målet er å øke bevisstheten blant departementets ansatte.

– Ingen er tjent med at det utvikler seg et språkpoliti som tar folk i skole hver gang de skal si noe. Men jeg vil gjerne at flere tar aktivt stilling til hvilke ord og uttrykk de bruker for å snakke om den mangfoldige virkeligheten vi finner i Norge i 2007, skriver arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i et debattinnlegg i Dagbladet 27. august 2007.

 

Mer informasjon
Et inkluderende språk - veileder i bruk av ord og uttrykk 
Når blir vi norske? - kronikk av Bjarne Håkon Hanssen