Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

AFP i offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

I forbindelse med lønnsoppgjøret i offentlig sektor har en ekspertgruppe vurdert mulige tilpasninger i avtalefestet pensjon (AFP) for denne sektoren. Les rapporten her.

 

Rapport i pdf-format:

 

Rapport i Word-format: