Historisk arkiv

Flere positive til innvandrere og innvandring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Flere enn tidligere mener at innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv, færre tror at innvandrere misbruker sosiale velferdsordninger og færre har motforestillinger mot at sønner eller døtre gifter seg med en innvandrer.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrås undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring.  


Tre av fire er enige i at ”innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.”

- I 2009 vil vi få økt arbeidsledighet. Det vil være utfordrende for mange. Tidligere erfaring viser at innvandrere er mer utsatt enn andre. Jeg er derfor opptatt av at de positive holdningsendringene også gjenspeiler seg i arbeidsgivernes praksis, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Undersøkelsen viser at tre av fire er enige i at ”innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.” Det er en økning på tre prosentpoeng siden 2007. Halvparten av de spurte er uenige i at ”innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.” Det er en økning på fem prosentpoeng siden i fjor.

Undersøkelsen viser også at sju av ti mener at ”innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge”, en økning på fire prosentpoeng fra i fjor. Andelen som har motforestillinger mot å få en innvandrer som nabo går også noe ned, og utgjør nå bare seks prosent.

- Jeg synes det er veldig hyggelig å kunne lese at flere er positive til innvandring. Innvandrere gjør en viktig innsats i norske samfunnet, og er med på å berike Norge, sier statsråden.

SSB undersøkelse: www.ssb.no/innvhold/