Historisk arkiv

Rapport om offentlig tjenestepensjon kommer 11.mars

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det partssammensatte utvalget som utreder framtidig offentlig tjenestepensjon og ny AFP i offentlig sektor har et omfattende mandat. Partene er enige om å forlenge fristen til 11. mars, for å få et best mulig grunnlag for det videre arbeidet.

Les pressemelding om utvalgets mandat og sammensetning