Historisk arkiv

Tall og fakta om arbeid og inkludering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har laget ”Tall og fakta” – en brosjyre med aktuell statistikk. Brosjyren inneholder en rekke nyttige fakta knyttet til noen av departementets fagområder.

Tall og fakta

 

Brosjyren inneholder følgende kapitler:
1. Arbeidsledighet
2. Velferd
3. Pensjon
4. Innvandring til Norge
5. Innvandrerbefolkningen i Norge
6. Samer


Last ned Tall og fakta (pdf)