Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Flere i arbeid, færre fattige med nytt kvalifiseringsprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Regjeringen bekjemper fattigdom gjennom et bredt spekter av virkemidler. Kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønaden skal bidra til å inkludere flest mulig i arbeids- og samfunnsliv, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Regjeringen legger i dag fram et lovforslag som sikrer programdeltakerne en forutsigbar inntekt mot at de følger et individuelt tilpasset kvalifiseringsprogram. – Kampen mot fattigdom er viktig for regjeringen. Gjennom kvalifiseringsprogrammet ønsker vi å gi den enkelte større trygghet og forutsigbarhet for å bidra til at de øker sine kvalifikasjoner for fremtidig arbeidsdeltakelse, sier statsråden.  

Programmet ble varslet i Stortingsmelding nr. 9 (2006-2007) Arbeid, -velferd og inkludering, og er rettet mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og med ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold i folketrygden. Dette gjelder særlig personer som i dagens system blir avhengige av sosialhjelp over lengre tid. Regjeringen foreslår, i tråd med de fleste høringsinstansene, at deltakerne på programmet skal inngå i personkretsen for statlig bostøtte. Lovforslaget oversendes Stortinget i dag.

Programmet skal forvaltes av de lokale NAV-kontorene og tilbudet vil derfor være landsdekkende innen utgangen av 2009.

Programmet vil tas i bruk rundt i landet etter hvert som NAV-kontorene etableres. Planen er at det i løpet av 2007 etableres ca. 110 slike kontorer. Disse kommer i tillegg til de 25 pilotkontorene som ble etablert i 2006. Vedlagt følger oversikter over de NAV-kontorene som er etablert, og kommuner hvor man planlegger med sikte på etablering i løpet av året.

Kvalifiseringsprogram skal være for personer som trenger tett individuell oppfølging over tid for å komme i arbeid. Noen vil kanskje ikke nå målet om å komme i arbeid, men deltakelse i programmet vil likevel kunne bidra til bedret livskvalitet og avklaring av funksjonsevne.

Programmet skal bestå av arbeidsrettede tiltak, og kan kombineres med medisinsk behandling, opptrening og egenaktivitet som støtter opp om personens overgang til arbeid. Programmet skal være helårig og på full tid, men det skal tilrettelegges slik at deltakere med ulike forutsetninger skal kunne delta.

Deltakere i kvalifiseringsprogrammet vil ha rett på kvalifiseringsstønad. Stønaden forslås som en standardisert stønad med en sats på to ganger folketrygdens grunnbeløp for personer over 25 år, og to tredeler av denne satsen for yngre under 25 år.  Deltakerne på kvalifiseringsprogrammet vil inngå i personkretsen for Husbankens bostøtteordning.

Regelverket for ordningen foreslås lagt inn som et nytt kapittel i sosialtjenesteloven, og programmet vil bli tilbudt i takt med etableringen av lokale NAV-kontor. Det er satt av 53 millioner kroner i statsbudsjettet for 2007 til innfasingen av programmet i kommuner som vil ha etablert NAV-kontor i inneværende år.  Det legges opp til at kommunene skal kompenseres for økte utgifter knyttet til reformen. Utgifter til statlige tiltaksplasser og tjenestetilbud finansieres av staten som i dag.

Midlene til kommunene vil bli fordelt med utgangspunkt i sosialhjelpsnøkkelen i inntektssystemet for kommunene, men slik at midlene i innfasingsperioden blir tildelt fra det kvartalet det blir etablert NAV-kontor i den enkelte kommunen. Departementet vil i august komme nærmere tilbake til hva dette vil bety for den enkelte kommune i 2007.

Vedlegg:

 

Pilotkontorer som ble etablert oktober 2006

Akershus

Asker 

Aust-Agder

Tvedestrand 

Buskerud

Lier 

Finnmark

Nordkapp 

Hedmark

Hamar 

Hordaland

Ytrebygda 

Møre og Romsdal

Surnadal 

Nordland

Fauske 

Nord-Trøndelag

Verdal 

Oppland

Lesja 

Oppland

Dovre 

Oppland

Lom 

Oppland

Skjåk 

Oppland

Vågå 

Oppland

Sel 

Oslo

Oslo Bydel Nordre Aker

Oslo

Oslo Bydel Sagene 

Rogaland

Strand 

Sogn og Fjordane

Selje 

Sør-Trøndelag

Midtre Gauldal 

Telemark

Tokke 

Troms

Lenvik 

Vest-Agder

Flekkefjord

Vestfold

Tjøme 

Østfold

Trøgstad 

     

NAV-kontor som åpner i løpet av 2. og 3. kvartal 2007

Akershus

Nittedal

Akershus

Aurskog Høland

Aust-Agder

Vegårshei

Aust-Agder

Åmli

Aust-Agder

Birkenes

Aust-Agder

Arendal

Buskerud

Kongsberg

Finnmark

Sør-Varanger

Hedmark

Trysil

Hedmark

Løten

Hedmark

Nord-Odal

Hordaland

Osterøy

Hordaland

Stord

Møre og Romsdal

Gjemnes

Møre og Romsdal

Ulstein

Nordland

Dønna

Oppland

Nordre Land

Rogaland

Eigersund

Rogaland

Sauda

Sogn og Fjordane

Høyanger

Sogn og Fjordane

Hornindal

Sør-Trøndelag

Orkdal

Sør-Trøndelag

Skaun

Sør-Trøndelag

Melhus

Telemark

Notodden

Vest-Agder

Lyngdal

Vestfold

Horten

   

NAV-kontor med mulig etablering i 2007 

Akershus

Gjerdrum

Akershus

Nannestad

Aust-Agder

Gjerstad

Buskerud

Hole

Buskerud

Hurum

Buskerud

Ringerike

Buskerud

Røyken

Finnmark

Karasjok

Finnmark

Kautokeino

Finnmark

Porsanger

Finnmark

Vardø

Hedmark

Engerdal

Hedmark

Folldal

Hedmark

Os i Østerdalen

Hedmark

Tolga

Hedmark

Åsnes

Hordaland

Sveio

Hordaland

Askøy

Hordaland

Os

Hordaland

Bømlo

Hordaland

Bergen, Arna

Hordaland

Bergen Fyllingsdalen

Hordaland

Bergen, Årstad,

Hordaland

Kvam

Møre og Romsdal

Aure

Møre og Romsdal

Haram

Møre og Romsdal

Hareid

Møre og Romsdal

Stranda

Møre og Romsdal

Sunndal

Møre og Romsdal

Sykkylven

Møre og Romsdal

Vanylven

Møre og Romsdal

Vestnes

Møre og Romsdal

Volda

Møre og Romsdal

Ørsta

Nordland

Ballangen

Nordland

Flakstad

Nordland

Lødingen

Nordland

Narvik

Nordland

Saltdal

Nordland

Vefsn

Nordland

Vestvågøy

Nordland

Øksnes

Nord-Trøndelag

Leka

Nord-Trøndelag

Namsos

Nord-Trøndelag

Nærøy

Nord-Trøndelag

Steinkjer

Nord-Trøndelag

Verran

Nord-Trøndelag

Vikna

Oppland

Gjøvik

Oppland

Nord-Fron

Oppland

Ringebu

Oppland

Søndre Land

Oppland

Sør-Fron

Oslo

Bydel Frogner

Oslo

Bydel Vestre Aker

Rogaland

Randaberg

Rogaland

Tysvær

Rogaland

Haugesund

Rogaland

Utsira

Sogn og Fjordane

Lærdal

Sogn og Fjordane

Sogndal

Sogn og Fjordane

Fjaler

Sogn og Fjordane

Bremanger

Sør-Trøndelag

Oppdal

Sør-Trøndelag

Ørland

Sør-Trøndelag

Bjugn

Sør-Trøndelag

Rennebu

Sør-Trøndelag

Frøya

Sør-Trøndelag

Hitra

Sør-Trøndelag

Hemne

Sør-Trøndelag

Snillfjord

Sør-Trøndelag

Rissa

Telemark

Vinje

Telemark

Fyresdal

Telemark

Tinn

Troms

Målselv

Troms

Harstad

Troms

Bjarkøy

Troms

Salangen

Troms

Gratangen

Troms

Lavangen

Troms

Dyrøy

Troms

Bardu

Vestfold

Svelvik

Vestfold

Sande

Vestfold

Holmestrand

Vest-Agder

Farsund

Vest-Agder

Vennesla

Østfold

Marker

Østfold

Eidsberg

Østfold

Rakkestad

Østfold

Skiptvet

Østfold

Spydeberg

Østfold

Hobøl

Østfold

Rømskog

Til toppen