Historisk arkiv

Godt grunnlag for videre behandling av AFP

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Rapporten fra AFP-utvalget gir partene i lønnsoppgjøret et godt grunnlag for den videre behandlingen av AFP i privat sektor, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Rapporten viser at Regjeringens forslag til ny AFP kan gi slitere med lang fartstid om lag samme pensjon fra 62 år som i dag, sier Hanssen.

AFP-utvalget har vært ledet av arbeids- og inkluderingsministeren, og har bestått av lederne for åtte organisasjoner i arbeidslivet: LO, NHO, Unio, HSH, YS, Akademikerne, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Finansnæringens Arbeidsgiverforening. I tillegg har fornyings- og administrasjonsministeren og KS møtt i utvalget som observatører, som representanter for arbeidsgiverne i offentlig sektor.

Se rapporten og vedlegg under.