Historisk arkiv

Enig om trygdeoppgjør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

–Dette er et godt trygdeoppgjør som sikrer pensjonistene en god inntektsutvikling i 2009, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

I trygdedrøftingene har man i dag blitt enige om en regulering av grunnbeløpet i folketrygden, fra 70 256 kroner til 72 881 kroner. Økningen er på 2 625 kroner og gjelder fra 1. mai i år. Alderspensjonister og andre som får regulert sine ytelser gjennom grunnbeløpet, får fra samme dato en inntektsøkning på 3,74 prosent. På årsbasis øker gjennomsnittlig grunnbeløp med 4,2 prosent.

–Regjeringen vil også, i tråd med fjorårets trygdeoppgjør, fremme forslag for Stortinget om å øke det ordinære særtillegget i folketrygden fra 94 prosent av grunnbeløpet til 97 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai, sier statsråden.

Etter forslaget til ny regulering vil minstepensjonene i folketrygden bli 143 568 kroner for enslige, og 265 272 kroner for ektepar og samboende. Dette innebærer en årlig økning i pensjonene på henholdsvis 7 272 kroner for enslige, og 13 776 kroner for ektepar og samboende.

Drøftingene om regulering av grunnbeløpet har foregått mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og organisasjonene Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), LO, Unio, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Akademikerne og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Regjeringen vil nå legge forslaget til regulering av grunnbeløpet fram for Stortinget.