Historisk arkiv

Offentlig utredning om hjelpemiddelområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

4. mai 2010 leverte Hjelpemiddelutvalget sin utredning med forslag til forbedringer i systemet for forvaltning og formidling av hjelpemidler.


Arnt Holte, leder av utvalget.

Utvalget har foretatt en bred gjennomgang av forvaltning, organisering og finansiering på hjelpemiddelområdet. Gjennomgangen må blant annet sees i lys av NAV-reformen og St.meld. nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering. 

Utvalgets sammensetning:

1. Assisterende generalsekretær Arnt Holte, Oslo, leder
2. Professor Espen Bratberg, Bergen
3. Professor Lars-Erik Borge, Trondheim
4. Førsteamanuensis Alice Kjellevold, Stavanger
5. Rådmann Toril Lahnstein, Askim
6. Daglig leder Rannveig H. Pedersen,Trondheim
7. Administrasjonssjef Audun Østerås, Steinkjer
8. Ergoterapeut Anita Røraas, Kongsberg 
 

 

Hjelpemiddelutvalgets utredningDokumenter

 

Nett-tv 
Overrekkelse og presentasjon av utredningen ble overført på Nett-tv
Åpne sendingen i Nett-tv