Historisk arkiv

Gry Nergård nytt forbrukerombud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fungerende forbrukerombud Gry Nergård (44) er av Kongen i statsråd i dag beskikket som forbrukerombud for en periode på seks år.

Fungerende forbrukerombud Gry Nergård (44) er av Kongen i statsråd i dag beskikket som forbrukerombud for en periode på seks år.
Nergård er utdannet Cand. Jur. og har vært ansatt hos Forbrukerombudet siden 1992.
Hun har tidligere arbeidet som underdirektør og avdelingsdirektør hos Forbrukerombudet.

Nergård har vært konstituert som Forbrukerombud fra august i år. Hun har flere verv, deriblant som medlem av styret i SIFO, statens institutt for forbruksforskning.  

Stillingen som forbrukerombud besettes på åremål for seks år, uten adgang til fornyelse.

Forbrukerombudet er en offentlig myndighet bestående av 30 ansatte i Oslo og Trondheim. Forbrukerombudets visjon er å jobbe for en enklere og tryggere forbrukerhverdag og skal forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter.

Besøk Forbrukerombudet på nett