Historisk arkiv

Norges 8. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomité

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Den 20.september 2010 leverte Norge sin 8. rapport om gjennomføringen av rettighetene i FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner til FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW).

Den 20. september 2010 leverte Norge sin 8. rapport om gjennomføringen av rettighetene i FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner til FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW). Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD) har koordinert utarbeidelsen av Norges 8. rapport til CEDAW.

Den norske stat er part i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. Vi er forpliktet til å levere en rapport om gjennomføringen av rettighetene i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon til CEDAW, hvert fjerde år. Norge leverte sin 7. rapport til CEDAW i 2006.

BLD har gitt økonomisk støtte til organisasjonen FOKUS (Forum for kvinne og utviklingsspørsmål) for å koordinere organisasjonenes utarbeidelse av en skyggerapport til statens rapport.

Det forventes at Norge vil blir eksaminert av CEDAW i løpet av 2011 eller 2012.

Du kan laste ned Norges 8. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomité her