Historisk arkiv

Stor debatt om integrering i Kirkenes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Det andre av fire folkemøter om integrering gikk av stabelen tirsdag 14. september. Denne gangen i Kirkenes, der om lag 100 personer møtte opp for å si sin mening til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken og de øvrige deltakerne i panelet.

- Jeg er opptatt av at befolkningen i størst mulig grad får delta i integreringsdebatten. Jeg ønsker at vi får fram folkets egne lokale erfaringer, og nye ideer som kan være med på å forme politikken. Derfor arrangerer vi dette folkemøtet her i dag, sa statsråd Lysbakken da han åpnet møtet.

 93,6 prosent i arbeid

Sør- Varanger kommune har klart å opprettholde et svært høyt nivå for sysselsetting og lav arbeidsledighet blant innvandrere. Hele 93,6 prosent av arbeidsinnvandrerne i Sør- Varanger er i arbeid i følge tall fra SSB. Det nasjonale gjennomsnittet er på 81,1 prosent. Samtidig viser en ny næringslivsundersøkelse at hele 85 prosent av arbeidsgivere i Finnmark er delvis eller helt enig i at innvandrere tilfører arbeidslivet i Finnmark viktig kompetanse.

- Det blir naturlig å se nordover. Ofte er det mindre samfunn som lykkes aller best med integreringen av innvandrere. Sør – Varanger er på mange måter et eksempel til etterfølgelse, sa statsråd Lysbakken som utfordret publikum til å vurdere hva som kan gjøres for å bli enda bedre.

Lars Østby fra Statistisk sentralbyrå innledet med å gi noen fakta om integreringen i Norge. Deretter satt Gerhard Helskog, journalist og forfatter av boken ”innvandrernes supermakt – hva kan Norge lære av USAs suksess,” et internasjonalt perspektiv på debatten.

Linda Beate Randal, ordfører i Sør- Varanger kommune la vekt på innflytelsen den geografiske beliggenheten til kommunen har og har hatt på innvandringen og integreringen i området. 

Deltaker nummer fire i panelet, Nathalie Mikaelsen, daglig leder i KN Kirkenes, fortalte hva hun mener er viktige faktorer for at integreringen lykkes. Nathalie snakket fra sin erfaring som russisk kvinne gift med en norsk mann.

Etter en to timers engasjert debatt takket statsråden for de nyttige innspillene og oppfordret alle til å fortsette å delta i debatten.

I løpet av høsten inviterer Lysbakken befolkningen til ytterligere to folkemøter om integrering.  I tillegg har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet opprettet en e-post adresse hvor befolkningen kan sende sine innspill – Inkluderingsdebatten2010@bld.dep.no