Historisk arkiv

Foreslå kandidater til Mangfoldsprisen 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Mangfoldsprisen går til en bedrift som har utmerket seg i arbeidet med etnisk mangfold på arbeidsplassen. Hensikten med prisen er å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet, som kan inspirere andre.

En jury kårer vinneren ut fra flere kriterier, deriblant forankring av mangfoldsarbeidet i virksomheten, andel etniske minoriteter i bedriften og rekruttering.

Prisen deles ut av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Juryen trenger gode kandidater som kan bli forbilde for andre.

Nominasjonsfristen er 26. oktober.

Klikk her for å foreslå din kandidat til Mangfoldsprisen 2012.

Tidligere vinnere av Mangfoldsprisen er:
IKEA (2011)
Coca Cola (2010)
NRK (2009)
Lørenskog kommune (2008)
Hennig Olsen Is (2007)
Ullevål Universitetssykehus (2006)
Posten Norge (2005)