Historisk arkiv

Integreringspolitikken i Norge er på riktig spor, viser ny OECD-rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I dag offentliggjør OECD en ny rapport om integrering av innvandrere og deres barn. Rapporten "Settling In" sammenligner OECD-land og bekrefter at integreringspolitikken i Norge er på riktig spor.

I dag offentliggjør OECD en ny rapport om integrering av innvandrere og deres barn. Rapporten Settling In sammenligner OECD-land og bekrefter at integreringspolitikken i Norge er på riktig spor.

- Det er oppløftende å se at vår politikk virker. Vi skal fortsette å satse på arbeid og utdanning for å forebygge fattigdom og segregering, sier statsråd Inga Marte Thorkildsen.

Det er første gang en OECD-rapport forsøker å beskrive med tall hvordan OECD- landene lykkes med integrering på ulike områdene. Målet med rapporten er å gjøre det mulig for OECD-land å sammenlikne resultater på en rekke enkeltområder som er viktige for økonomisk og sosial integrering av innvandrere og deres barn.

Noen hovedfunn

Rapporten viser at deltakelse i arbeidsliv er vesentlig for å redusere risikoen for fattigdom og for å oppnå gode levekår. I Norge var sysselsettingen høyere enn gjennomsnittet i OECD i 2009-2010. Innvandrernes arbeidsledighet i Norge var også blant det laveste i OECD i samme perioden. I tillegg var Norge ett av to land i OECD hvor andelen overkvalifisert arbeidskraft blant innvandrere gikk ned mellom 2003-2004 og 2009-2010. En positiv utvikling som viser at flere innvandrere i Norge finner jobber som tilsvarer deres kvalifikasjoner. Rapporten peker på at barnhagedeltakelse har særlig stor uttelling for barn med innvandrerbakgrunn i Norge.

Canada, Frankrike og Norge har gitt OECD støtte til rapporten.