Historisk arkiv

Næringsdrivende må oppgi prisliste på tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fra 1. januar 2013 må næringsdrivende som selger tjenester oppgi prisliste på sine hjemmesider. Dette skal gjøre det enklere for forbrukerne å sammenligne priser på blant annet tannlegetjenester, kraftavtaler og gravferd.

Fra 1. januar 2013 må næringsdrivende som selger tjenester oppgi prisliste på sine hjemmesider. Dette skal gjøre det enklere for forbrukerne å sammenligne priser på blant annet tannlegetjenester, kraftavtaler og gravferd.

Med den nye forskriften må næringsdrivende som selger tjenester legge sine priser på selskapets hjemmesider. De som yter bank- og tannhelsetjenester må dessuten oppgi prisopplysninger til nettportaler.

 -  Vi ønsker å gjøre det enklere for forbrukerne å sammenligne priser på ulike tjenester. Dette vil også bedre konkurransen i markedet. Når prisene er tilgjengelige på nett, vil det være lettere å velge blant tilbud på tjenester som kan utgjøre en stor utgift for mange, eksempelvis tannlege- og begravelsestjenester, sier forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen.

Forskriften omfatter prisopplysninger for varer, tjenester, kraft- og nettleieavtaler, tannhelsetjenester, serveringssteder og gravferd.

Forskriften viderefører viktige forbrukerkrav:

  • Både salgspris og enhetspris skal oppgis ved salg og markedsføring av varer
  • De som tilbyr tjenester skal opplyse om fullstendig pris for tjenestene, herunder priser fra underleverandør
  • Forbrukerne har i de fleste tilfeller rett til spesifisert regning etter at tjenesten er levert.

Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester