Historisk arkiv

Handler mye på nett - men er lite miljøbevisste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

- ”En ny europeisk undersøkelse viser at nordmenn er helt i tet når det gjelder å bruke nettet til å handle varer og tjenester. Vi har også høy tillit til at våre rettigheter og interesser som forbrukere blir ivaretatt. Det er likevel tankevekkende vi er mindre opptatt av miljøkonsekvensene av forbruket enn folk ellers i Europa” sier barne- likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Torkildsen.

- ”En ny europeisk undersøkelse viser at nordmenn er helt i tet når det gjelder å bruke nettet til å handle varer og tjenester. Vi har også høy tillit til at våre rettigheter og interesser som forbrukere blir ivaretatt.  Undersøkelsen tegner et positivt bilde av forholdene for norske forbrukere. Det er imidlertid tankevekkende at nordmenn synes å være mindre opptatt av miljøkonsekvensene av forbruket enn det som er gjennomsnittet ellers i Europa”  sier barne- likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Torkildsen.

EU-kommisjonen publiserte 29. mai en ny resultattavle (scoreboard) som sier noe om forbrukernes stilling i det indre marked.  De fleste av datasettene omfatter også Norge og Island, og materialet gir mulighet til å sammenligne oss med det øvrige Europa.

Markedsintegrasjon og Internetthandel

Rapporten forteller bl.a. at  blant europeere er det nordmenn som aller hyppigst benytter Internett til å bestille varer og tjenester. 73 % av oss gjorde dette i fjor, og her ligger vi så vidt foran Storbritannia og Sverige (71 %), mens gjennomsnittet i EU er 43 %.  Det som handles mest via nettet er film og musikk, bøker/magasiner, programvare, og reiser og innkvartering.

For øvrig bekrefter undersøkelsen at det er langt igjen til oppfyllelse av EUs mål om et fullt integrert indre marked når det gjelder detaljhandel. Kun 1 av 3 europeiske forbrukere foretok i fjor kjøp i et annet EU-land. Nordmenn ligger her klart over gjennomsnittet: 63 % av oss handlet på reise i et EU-land i 2011, og 27 % handlet via Internett eller postordre fra en selger i et EU-land. Tilsvarende gjennomsnittstall for EU var hhv 25 % og 12 %.

Trygghet og tillit

Undersøkelsen dokumenterer at de fleste nordmenn har tillit til at myndighetene beskytter våre  interesser som forbrukere; andelen er 77 % i Norge mot 62 % i gjennomsnitt for EU.

I Europa som helhet svarer 98 % av de næringsdrivende innenfor handelen at de overholder gjeldende forbrukerlovgivning. Sett fra den andre siden er det bare 65 % av forbrukerne i EU (og 70 % i Norge) som anser at handelen eller selgerne respekterer deres rettigheter.

Når man slår sammen tallene for EU sier 22 % av forbrukerne og 14 % innenfor næringen at de anser at det i deres nasjonale marked omsettes utrygge mat. I Norge er tilsvarende tall 9 % og 4 %.

Kompetanse  - ”empowerment”

Rapporten bekrefter videre at norske forbrukere skårer relativt bra på kunnskap om forbruker-lovgivning og rettigheter. På den annen side synes det som handelsnæringen i Norge ikke har bedre kjennskap til dette regelverket enn hva som er gjennomsnittet blant næringsdrivende i Europa. 

Norske forbrukere kan derimot ikke sies å være spesielt miljøbevisste: Mens gjennomsnittlig 29 % av folk i EU-land svarer at de påvirkes av miljøhensyn i sine forbruksvalg, er tallet i Norge bare 24 %.

Den europeiske undersøkelsen er lagt ut her:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms7_en.htm