Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Rapporten ”Antisemittisme i Norge?” overleveres statsråd Inga Marte Thorkildsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen mottar tirsdag 29. mai kl. 14.00 en rapport fra HL-senteret om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter.

Rapporten er den første omfattende befolkningsundersøkelsen i Norge om holdninger til jøder og andre minoriteter. Målet med undersøkelsen har primært vært å kartlegge holdninger til jøder, men også se på holdninger til andre minoriteter. På pressekonferansen vil de viktigste funnene fra undersøkelsen bli presentert.

Undersøkelsen er gjennomført av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i perioden august 2010 – mai 2012 på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Utenriksdepartementet og Justisdepartementet.

Program:
14.00 - 14.05 Velkommen v/ Direktør ved HL- senteret Guri Hjeltnes
14.05 - 14.20 Presentasjon av hovedfunn v/ prosjektleder Christhard Hoffmann
14.20 - 14.30 Innlegg v/ statsråd Inga Marte Thorkildsen
14.30 - 15.00 Spørsmål fra pressen i plenum

Statsråd Inga Marte Thorkildsen, professor Christhard Hoffmann, forsker Øivind Kopperud og professor Werner Bergman svarer på spørsmål fra pressen i plenum. Det blir også anledning til individuelle intervju i etterkant av pressekonferansen.

Sted: HL- senteret. Villa Grande, Huk Aveny 56 – Bygdøy

Tid: Tirsdag 29.05 kl. 14.00