Historisk arkiv

Alle må ha en kommune å bo i

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen innledet på en konferanse om bosetting av flyktninger på Gardermoen tirsdag 22. januar 2013.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen innledet på en konferanse om bosetting av flyktninger på Gardermoen tirsdag 22. januar 2013.

Målet med konferansen var at flere flyktninger får en kommune å bo og at bosettingen skjer raskere. Det var rekordstortoppmøte på konferansen med over 300 deltakere. Om lag 100 kommuner var representert og blant deltakerne var det 65 ordførere/varaordførere og mange fra ledelsen i kommune-Norge.

Thorkildsen la vekt på tre viktige elementer i sitt innlegg: Solidaritet, at flyktninger har ressurser og samarbeid mellom staten og kommunene.

Norge har forpliktet seg til å gi mennesker på flukt et nytt hjemland. I underkant av 4000 flyktninger venter i norske asylmottak på å bli bosatt i en kommune. De har fått opphold i Norge, men de får ikke noe sted å bo. De som skal bli i Norge må få komme i gang med livene sine. Alle må bo i en kommune. Kommunene må bosette flere flyktninger og bosetting er en varig oppgave for kommunene.

Bosetting av flyktninger er en humanitær oppgave. Men dette er mennesker som bringer med seg ressurser og som kan bidra til fellesskapet. Alle har erfaring som kan tas i bruk, og mange har utdanning og kompetanse som samfunnet trenger. Både næringslivet og det kommunale tjenesteapparatet i mange kommuner vil ha behov for mer arbeidskraft i årene framover.

Lang ventetid på bosetting har store menneskelige og økonomiske omkostninger. Ingen tjener, men alle taper på ventetida. Det er viktig at flyktningene får komme raskt til en kommune og kan begynne å leve normale liv. Staten og kommunene må trekke sammen for å bosette flere og raskere enn før. Departementet legger opp til å inngå en ny samarbeidsavtale med KS om bosetting av flyktninger. Dette vil være et mer forpliktende samarbeid med kommunesektoren både for å øke antallet som skal bosettes og få til raskere bosetting.

Refleksjoner på konferansen fra KS og Bergen, Stjørdal og Volda kommuner viser at kommuner som lykkes med bosetting og integrering arbeider langsiktig og helhetlig med integrering av innvandrere, hvor bosetting av flyktninger er en helt naturlig del av kommunenes arbeid. Jeg vil understreke at mange kommuner gjør en god jobb med bosetting av flyktninger. Og en del kommuner gjør en helt forbilledlig innsats – og er eksempler till etterfølgelse, sier Thorkildsen.

 Presentasjonene fra konferansen finner du her