Historisk arkiv

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ny utgave av informasjons- og utviklingsprogrammet

2. utgave av informasjons- og utviklingsprogrammet for  likestilling og ikke-diskriminering av mennesker med utviklingshemming foreligger nå og kan lastes ned. Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineresnformasjon

Arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming er omtalt i et nytt kapittel. Regjeringen tar sikte på å legge fram stortingsmeldingen i løpet av 2013.

Beskyttelse mot vold og overgrep er et nytt punkt i den oppdaterte aktivitetsplanen.

Husbankens nye føringer er omtalt i punktet om bolig.

Informasjons- og utviklingsprogrammet er laget i samarbeid mellom BLD og en rekke andre departementer. Det ble første gang lagt fram i oktober 2010 og gjelder for perioden 2010 – 2013.

Programmet skal:

  • Skape bevissthet om nasjonal politikk og lovgiving.
  • Videreutvikle politikken og formidle kunnskap om gode praktiske løsninger.
  • Bidra til kunnskap om levekår.
  • Styrke utdanning, fagutvikling, forskning og veiledning av personell.

Målgrupper for programmet er: politikere, beslutningstakere i administrasjonen, personell i tjenestene, utdanningsinstitusjoner, spesialisthelsetjenesten, kompetansemiljøer, fylkesmennene, tilsynsmyndigheter, ombudene og mennesker med utviklingshemming og deres pårørende.