Historisk arkiv

Vellykket integrering i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

- et eksempel til etterfølgelse

Hele 85 prosent av arbeidsgivere i Finnmark er delvis eller helt enig i at innvandrere tilfører arbeidslivet i regionen viktig kompetanse, viser en ny næringslivsundersøkelse.

- Det gleder meg å se resultatene fra undersøkelsen.  Dette viser at innvandrere er en ressurs som tilfører samfunnet vårt betydelige impulser, kunnskap og mangfold. I tillegg får Norge tilgang på viktig arbeidskraft, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

93,6 prosent i arbeid

Samtidig mener finnmarkingene at arbeidskraften innvandrerne representerer kan utnyttes bedre. Nesten halvparten av arbeidsgiverne mener at fordommer i egne rekker er en viktig årsak til at innvandrere i fylket ikke får jobb etter sine kvalifikasjoner.

 - Innvandring til Norge gir oss betydelige muligheter både i dag og i framtiden. Men innvandring fører også til ulike utfordringer. Disse utfordringene må vi håndtere riktig både nasjonalt og lokalt for å dra nytte av det store potensialet innvandringen er, sier Lysbakken.

Sør-Varanger kommune i Finnmark utmerker seg positivt på flere områder når det gjelder integrering. Man har klart å opprettholde et svært høyt nivå for sysselsetting og lav arbeidsledighet blant innvandrere. Hele 93,6 prosent av arbeidsinnvandrerne i Sør-Varanger er i arbeid, ifølge tall fra SSB. Det nasjonale gjennomsnittet er på 81,1 prosent.

- Integreringen skjer lokalt. Det er i små og store kommuner de gode resultatene skapes. Sør-Varanger kommune er et eksempel til etterfølgelse, sier statsråden.

Næringslivsundersøkelsen i Finnmark ble gjennomført av Perduco på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) i forbindelse med statsrådens folkemøte om integrering i Kirkenes 14. september 2010. 

Les hele rapporten her.