Historisk arkiv

Ammefri med lønn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Yrkesaktive kvinner som ammer barn under ett år får rett til lønn fra arbeidsgiver ved ammefri.

I dag gir arbeidsmiljøloven rett til ammefri, men uten lønn. Nå endres loven slik at alle kvinner har krav på ammefri med lønn fra arbeidsgiver. Til nå har retten til økonomisk kompensasjon vært avhengig av hva slags avtale den enkelte bedrift har.

- Ammefri med lønn vil gjøre det lettere for mor å gå tilbake til jobb og fortsette ammingen uten at dette fører til inntektstap for familien, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Rett til ammefri er basert på kvinnens behov for fri fra arbeidet for å amme i barnets første leveår. Forslaget innebærer rett til inntil en time ammefri med lønn på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer. Lønn under ammefri vil legge til rette for økt yrkesdeltakelse blant kvinner som ammer.

-  Høyere yrkesaktivitet blant mødre i barnets første leveår åpner opp for at far kan ta en større del av foreldrepermisjonen. Dette bidrar til likestilte foreldreskap og mer likestilling mellom foreldrene i arbeidslivet, sier Thorkildsen.