Historisk arkiv

Debattbok til førstegangsvelgere lansert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Debattboka Sånn er det bare deles ut til alle 2. og 3. klasse-elever på norske videregående skoler og er en gave i anledning Stemmerettsjubileet 1913-2013.

– Jeg håper debattboka vil bidra til høylytte diskusjoner, slik at flere kan finne ut av hva det er som gjør dem engasjert og hva som gjør dem provosert. Boka tar opp temaer som kropp, rus, krig og miljø – saker jeg vet mange ungdommer lar seg engasjere av. Jeg håper flest mulig førstegangsvelgere bruker stemmeretten sin til høsten, sier
barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen. 

Boka ble lansert på Fyrstikkalleen skole i Oslo mandag 4. februar, med både gjester og elever til stede.

– Hver dag er det noen som kjemper for livet for å få leve i et fritt og demokratisk samfunn som vårt. Unge førstegangsvelgere har et viktig ansvar for å bruke retten til å være med å bestemme, og jeg synes skolene gjør en stor og viktig innsats i å lære elevene til å delta og engasjere seg i samfunnet de er en del av, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Stemmerettskomiteen ønsker å gi boka til førstegangsvelgere for å vise at politikk angår de unges hverdag.

– Vi kan selvsagt ikke vite om boka i seg selv vil bidra til økt valgdeltakelse, men vi håper boka kan skape debatt, uenighet og diskusjon, sier Kirsti Kolle Grøndahl, leder for Stemmerettskomiteen.

Les mer på www.sannerdetbare.no og www.stemmerettsjubileet.no

Bidragsyterne er blant andre: Harald Rosenløw Eeg, Olaug Nilssen, Tore Rem, Siri Dokken, Jørgen Lorentzen, Mariangela Cacace Di Fiore, Peder Kjøs, Ingelin Røssland.