Statssekretær Ahmad Ghanizadeh

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet


Født: 1961