Historisk arkiv

Avsluttende merknader fra FNs barnekomité

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

FNs barnekomité har vurdert Norges 4. rapport om oppfølging av barnekonvensjonen. Norske myndigheter ble eksaminert av komitéen 21.1.10, og har mottatt avsluttende merknader.

FNs barnekomité har vurdert Norges 4. rapport om oppfølging av barnekonvensjonen. Norske myndigheter ble eksaminert av komitéen 21.1.10, og har mottatt avsluttende merknader. Nedenfor følger merknadene i norsk og engelsk versjon. Vi gjør oppmerksom på at den engelske versjonen er den originale og gjeldende teksten. 

 

Norsk:

Avsluttende merknader (pdf)

 

Engelsk:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.NOR.CO.4.pdf