Historisk arkiv

Fremme likestilling i arbeidslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet lyser for andre år på rad ut 1,7 mill kroner til tiltak for å fremme likestilling i arbeidslivet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet lyser for andre år på rad ut 1,7 mill kroner til tiltak for å fremme likestilling i arbeidslivet. Tiltaket er et samarbeid med partene i arbeidslivet, og  ledd i  arbeidet med å følge opp Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering 2009 - 2012. 

Offentlig og private arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner kan søke om midler til å iverksette tiltak for å fremme likestilling i forhold til  kjønn, nedsatt funksjonsevne, alder, seksuell orientering og etnisitet, religion mv. Frivillige organisasjoner og stiftelser kan også søke om midler dersom det inngås partnerskap med bedrifter eller arbeidslivets organisasjoner om prosjektet. Søknadsfrist er 15. februar 2011.


Utlysningstekst kan lastes ned her.

Søknadsskjema kan lastes ned her.