Historisk arkiv

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kvinner som ikke mottar foreldrepenger, får utbetalt en engangsstønad. Engangsstønaden utgjør 35 263 kroner (2011). Det forutsettes at kvinnen er medlem i folketrygden på fødsels- eller adopsjonstidspunktet.

Kvinner som ikke mottar foreldrepenger, får utbetalt en engangsstønad. Engangsstønaden utgjør 35 263 kroner (2011). Det forutsettes at kvinnen er medlem i folketrygden på fødsels- eller adopsjonstidspunktet.

Stortinget fastsetter engangsstønadens størrelse. Stønaden er skattefri. Ved flerbarnsfødsel eller ved adopsjon av flere barn gis stønaden per barn.

Krav om engangsstønad fremsettes på blankett som fås på NAV lokalt eller hentes fra www.nav.no. Kravet må settes fram innen 6 måneder etter fødselen eller omsorgsovertakelsen.

Yrkesaktive som har hatt en inntekt som er lavere enn størrelsen på engangsstønaden, får utbetalt engangsstønad istedenfor foreldrepenger.

Kvinner som har rett til Lånekassens fødselsstipend, får dette i tillegg til engangsstønaden.

Når mor mottar engangsstønad, kan far få foreldrepenger i opptil 48 uker med 80 prosent lønn eller 38 uker med full lønn forutsatt at mor etter fødselen eller omsorgsovertakelsen går ut i arbeid, tar utdanning eller er for syk til å ta seg av barnet. NAV lokalt kan gi nærmere informasjon om regelverket.