Historisk arkiv

Anne Lindboe utnevnt som nytt barneombud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Anne Lindboe er i statsråd i dag utnevnt som barneombud for en periode på 6 år. Hun er i dag ansatt som overlege ved Oslo Universitetssykehus.

Anne Lindboe er i statsråd i dag utnevnt som barneombud for en periode på 6 år. Hun er i dag ansatt som overlege ved Oslo Universitetssykehus.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen gratulerer det nye ombudet og ønsker Lindboe lykke med arbeidet for alle barn i Norge i årene som kommer. Anne Lindboe har bred erfaring og kompetanse fra arbeid og dialog med barn. Dette vil være en viktig styrke i arbeidet som institusjonen Barneombudet utfører.

Lindboe er utdannet cand.med fra Universitetet i Oslo. Hun har vært overlege ved Barneavdelingen ved Oslo Universitetssykehus siden 2008, og har også vært forsker på Folkehelseinstituttet siden 2010. I tillegg er hun tilknyttet Statens barnehus i Oslo og er også medisinsk sakkyndig.


Barneombud Anne Lindboe (Foto: Scanpix)

Statsråden har fått hjelp av et panel bestående av åtte barn for å finne fram til den beste kandidaten. Barnepanelet var med i arbeidet med å sette krav til det nye ombudet.
I tillegg var barna med på å intervjue kandidater til stillingen.

- Det har vært flott å ha med barna i rekrutteringsprossen, de har kommet med nyttige og gode innspill som har hjulpet meg til å finne den rette kandidaten, sier Inga Marte Thorkildsen. 
- Vi får nå et ombud med et sterkt engasjement for barn, og som er dyktig i dialog med barn. Dette var barnpanelet veldig opptatt av. De ønsket seg et ombud som snakker med barn og ikke bare til barn, sier Thorkildsen.

Barneombudet er uavhengig, selvstendig og partipolitisk nøytralt. Dette er bestemt i lov om barneombud. Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår. 

Utdrag av CV for Anne Lindboe

Forsker 2010 – i dag  Folkehelseinstituttet
Overlege 2008 – i dag  Oslo universitetssykehus, Barneavdelingen
Statens Barnehus i Oslo -
Lege 2004–07 Ullevål universitetssykehus, Barneklinikken -
Lege 2002–03 Drammen sykehus, Barneavdelingen -
Turnuslege 2001–02 Bærum sykehus, medisinsk og kirurgisk avdeling

Spesialist i barnesykdommer 2011
Forskerutdanning (doktorgradsprogrammet) 2010 – i dag
• Universitetet i Oslo
Lederutdanning (MBA i økonomisk styring og ledelse) 2009
• Norges handelshøyskole
Lege (cand. med.) 2000
• Universitetet i Oslo
Fransk grunnfag 1993
• Universitetet i Oslo
Fransk for utenlandske studenter 1991
• Université Paul Cézanne Aix – Marseilles (Frankrike)