Historisk arkiv

Likelønnskommisjonen er klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem kan i formiddag presentere den nyoppnevnte likelønnskommisjonen med mandat og sammensetning. Kommisjonens leder vil være til stede ved presentasjonen.

Likelønnskommisjonen er klar

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem kan i formiddag presentere den nyoppnevnte likelønnskommisjonen med mandat og sammensetning. Kommisjonens leder vil være til stede ved presentasjonen.

Pressen inviteres til presentasjon

fredag 16/6.2006 kl. 12.15

Sted: Satsrådens møterom, R5 – 5. etg.

Frammøte i resepsjonen, Akersgt. 59 innen kl. 12.10

Pressekonferansen beregnes avsluttet kl. 13.00

Velkommen!

Mvh

BLD – INFO