Historisk arkiv

Huitfeldt møtte OMOD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt møtte i dag Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD). Statsråden ønsker å bli kjent med de underliggene etater og organisasjoner som jobber innenfor departementets ansvarsområde.

Barne- og likestillingsdepartementet overtok fra årsskifte ansvaret for å koordinere arbeidet mot rasisme og etnisk diskriminering. Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering arbeider for å heve kompetansen i det offentlige i forhold til at Norge er et multietnisk samfunn, samt sikre at rettsikkerheten til personer med minoritetsbakgrunn ivaretas i Norge.

- Det er viktig at hele det offentlige Norge har høy bevissthet på dette området, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

OMOD formidlet under møtet, og gjennom tidligere skriftlige innspill, problemstillinger og forslag som vil bli vurdert i forbindelse med arbeidet med en ny handlingsplan mot rasisme og etnisk diskriminering som vil komme tidlig i 2009.