Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

100-årsmarkering av allmenn stemmerett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen har besluttet å nedsette en komité som skal forberede og Koordinere stemmerettsjubileet i 2013.

Regjeringen har besluttet å nedsette en komité som skal forberede og
koordinere stemmerettsjubileet i 2013.

Demokratifest
2013 er det egentlige jubileet for innføring av demokratiet i Norge. Det er viktig å se de manglene demokratiet vårt fremdeles har og se på hva som kan gjøres for å utvide demokratiet i vår egen tid. Jeg håper på en demokratifest, sier Barne- likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakke.

Audun Lysbakken og Kirsti Kolle Grøndahl
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken sammen med Kirsti Kolle Grøndahl. Fotograf: Henrik Mevold 


Komiteens medlemmer
Lederen for komiteen er Kirsti Kolle Grøndahl, fylkesmann i Buskerud. De øvrige medlemmene er  Ola Lånke, Jan Monsbakken, Cathrine Sandnes,
Shakeel Rehman, Iren Reppen, Hege Skjeie og Torild Skar.

Markeringens innhold
Markeringen skal være sektorovergripende, dvs. relevante sektorer skal involveres
i markeringen. Markeringen skal både peke bakover, dvs. feire 100-årsjubileet og
den demokratiutviklingen som har skjedd, og peke framover, dvs. ha fokus på
videre demokratiutvikling (politisk deltagelse ved valg og representasjon) spesielt
for grupper som har lav valgdeltagelse og er dårlig representert (eks. unge,
personer med innvandrerbakgrunn).