Historisk arkiv

Nordisk konferanse om likestilling — 9.10 februar — Lansering av det norske formannskapet i Nordisk ministerråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Torsdag og fredag er Likestillingsminister Karita Bekkemellem vertskap for den første store nordiske konferansen i Norges formannskapsår.

Pressemelding

Nr.: 06011
Dato: 08.02.06

Nordisk konferanse om likestilling – 9.10 februar – Lansering av det norske formannskapet i Nordisk ministerråd

Torsdag og fredag er Likestillingsminister Karita Bekkemellem vertskap for den første store nordiske konferansen i Norges formannskapsår. Konferansen finner sted på Thon hotell Arena i Lillestrøm.

På konferansen presenterer hun det nye fireårige samarbeidsprogrammet for likestilling der kjønn og makt og kjønn og ungdom vil være hovedfokusområder. Kjønn og makt er viktige perspektiveri arbeidet med å få flere kvinner inn i allmennaksjeselskapenes styrer. Norge har som det første nordiske land, vedtatt en lov om minst 40 % representasjon av begge kjønn i slike styrer.

En rekke foredragsholdere vil presentere sine vurderinger av situasjonen når det gjelder kjønnslikestillingens utvikling i Norden. I samråd med de nordiske ungdomsrådene blir det nedsatt en egen ungdomsgruppe som frem mot Likestillingsministerkonferansen i Norge i mai skal utarbeide en hvitbok om nordisk ungdoms syn på og oppfatning av hva som er viktige spørsmål rundt kjønnslikestilling i dag.

En spørreundersøkelse blant ungdom i alderen 15 – 25 år i Oslo og Akershus, utført av Infact for departementet viser at det fortsatt er jentene som er mest opptatt av likestilling, hele 93 %. Selv om det er 25 % av guttene som ikke er opptatt av likestilling, er det så mange som 36 % av dem som mener at likestilling er svært viktig.