Historisk arkiv

Bekkemellem presenterer mannspanelet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem presenterte i dag mannspanelet. Dette er et ledd i arbeidet med verdens første stortingsmelding om menn, mannsroller og likestilling.

Likestillingen i Norge har kommet langt, takket være mange kvinners langsiktige jobbing, og Norge er et av verdens mest likestilte samfunn. For å komme videre ønsker statsråden å mobilisere menn til å delta mer aktivt i likestillingsdebatten.Heikki Holmås, nestleder i mannspanelet, under sitt åpningsinnlegg ved lanseringen av mannspanelet på Bohemen i Oslo. Fotograf: Yngve Kveine

- Regjeringen har bestemt at vi skal legge frem verdens første stortingsmelding om menn, mannsroller og likestilling. I forbindelse med det har jeg utnevnt et mannspanel. Vi har valgt menn med ulike ståsted, holdninger, og meninger. Fellestrekket deres er at de er engasjerte og taleføre og at de ikke alltid er enige, sier statsråd Bekkemellem

- Målsettingen med panelet er at de skal diskutere menn og likestilling, med hverandre og med andre. Målet er ikke minst å trekke debatten inn på arenaer der man kanskje ikke har diskutert likestilling, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Mannspanelet skal ikke levere lange utredninger og erstatte politiske diskusjoner, prosesser og beslutninger. De skal delta i samfunnsdebatten og gi innspill til stortingsmeldingen om menn, mannsroller og likestilling i kraft av sine meninger og holdninger som menn.

- Jeg er svært glad for de siste dagenes debatt og ser frem til en spennende likestillingshøst, sier Bekkemellem.

Mannspanelet - Deltakere