Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Etikkhjelp til offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Ny veileder

Nå blir det enklere for norske kommuner å stille etiske innkjøpskrav. I dag lanserte statsråd Anniken Huitfeldt en veileder for etiske innkjøpskrav i Bergen. Veilederen er et praktisk verktøy til innkjøpere i offentlig sektor som vil redusere risiko for barnearbeid og andre grove brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlige innkjøp.

Veilederen ”Etiske krav i offentlige anskaffelser” er utarbeidet av Initiativ for etisk handel (IEH) på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

- Offentlig sektor er landets største innkjøper av varer og tjenester. Derfor er det særlig viktig at offentlig sektor stiller etiske krav, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Veilederen ”Etiske krav i offentlige anskaffelser”

 

De aller fleste norske virksomheter med import fra utviklingsland løper en risiko for å støtte barnearbeid og andre brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter i kompliserte leverandørkjeder.

 

Å stille etiske krav til innkjøp handler ikke om å eksportere norske standarder til utlandet, men om å kreve respekt for grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter.

-Norske kommuner og offentlige virksomheter er en del av den globale økonomien, og etikk må inndras i alle offentlige innkjøp, poengterer statsråden.

Nybrottsarbeid i Bergen
Når Bergens smårollinger får svinge seg i byens nye lekestativer, er det gjort en ekstra innsats for å bidra til at apparatene er produsert under forsvarlige arbeidsforhold.

Bergen kommune har stilt etiske krav til sine leverandører av leker og lekeapparater, og deltatt i et pilotprosjekt som ligger til grunn for den nye veilederen. Pilotdeltakelsen har gjort Bergen til en foregangskommune innen etisk handel.

Bergen kommune har sammen med representanter for Barne- og likestillingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Forsvarets Logistikkorganisasjon, Framtiden i våre hender, HSH, KS, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Stavanger kommune deltatt i en referansegruppe under arbeidet med veilederen. Pilotprosjektet ledes av Initiativ for etisk handel (IEH).

Nå foreligger veilederen som skal gjøre det enklere for andre offentlige virksomheter å følge etter.

Et sted å starte
- Mitt inntrykk er at de fleste offentlige virksomheter ønsker å stille etiske krav, men mangelfull kunnskap og manglende tilgang til relevante verktøy har gjort at svært få gjør det. Det ønsker Regjeringen å gjøre noe med, understreker Huitfeldt.

- Den nye veilederen er et godt sted å starte, mener hun.


Kontakt:

  • Diana Snibsøer, rådgiver Bergen kommune, tlf.: 55 56 60 13
  • Ole Henning Målsnes, informasjonssjef i byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling, mobil: 97 07 09 36
  • Kristin Holter, daglig leder Initiativ for etisk handel (IEH), telefon: 47 64 97 83
  • Ragnhild Samuelsberg, Kommunikasjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet, mobil: 9756 76 77
  • Jacob Bomann-Larsen , Barne- og likestillingsdepartementet (BLD): - 22 24 24 85
     
Til toppen