Historisk arkiv

Nytt likestillings- og diskrimineringsombud utnevnt i dag

Sunniva Ørstavik blir nytt likestillings- og diskrimineringsombud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Sunniva Ørstavik er i statsråd i dag utnevnt som likestillings- og diskrimineringsombud. Ombudet utnevnes for en periode på 6 år. Hun er i dag generalsekretær for Rådet for psykisk helse. Hun vil tiltre stillingen tidligst fra 1. januar 2010.


Sunniva Ørstavik er i statsråd i dag utnevnt som likestillings- og diskrimineringsombud. Ombudet utnevnes for en periode på 6 år. Hun er i dag generalsekretær for Rådet for psykisk helse. Hun vil tiltre stillingen tidligst fra 1. januar 2010.

I dag ønsket barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken det nyutnevnte ombudet velkommen til seks spennende år som likestillings- og diskrimineringsombud.

Ørstavik har vært generalsekretær i Rådet for psykisk helse siden 2005, og har vært ansatt i organisasjonen i over ti år. Hun er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo.

- Jeg er sikker på at vi nå får et ombud som vil videreføre arbeidet for likebehandling og mot diskriminering på en god måte. Ørstavik har bred erfaring på området og et stort engasjement for grupper og personer som er utsatt for diskriminering på ulike måter, sier Lysbakken.

Ørstavik og Lysbakken
Sunniva Ørstavik og Audun Lysbakken. Foto: Marit Skram-Lund

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som viktigste oppgaver å
• Være pådriver i samfunnet for å fremme økt likestilling gjennom å delta i samfunnsdebatten og gjennom å informere og veilede.

• Håndheve regler og lover om likestilling og diskriminering. Herunder likestillingsloven, diskrimineringsloven, arbeidsmiljølovens kapittel 13 om likebehandling, ikke-diskrimineringsbestemmelsene i boliglovene (husleieloven, burettslagslova, bustadbyggjelagsloven, eierseksjonsloven.)