Historisk arkiv

Anbefalinger om ungdoms fritidsmiljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

En ekspertgruppe har levert sin utredning om ungdoms mulighet for et positivt fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse lokalt. Utredningen vurderer hvordan kommunene kan tilrettelegge for positive fritidstilbud for ungdom.

Ekspertgruppen ble satt ned av barne- og likestillingsministeren i januar 2008, og har bestått av professor Halvor Fauske, forsker Guri Mette Vestby og seniorrådgiver Yngve Carlsson.

- Regjeringen er opptatt av å sikre ungdom gode muligheter gjennom et godt fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse lokalt.  Jeg vil takke ekspertgruppen for et grundig arbeid, og for alle de vurderinger og anbefalinger som er lagt frem.  Jeg vil legge opp til en grundig prosess for å vurdere deres anbefalinger, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt, som legger til at utredningen skal ut på høring.

Til støtte for ekspertgruppens arbeid opprette departementet en bredt sammensatt referansegruppe med 18 medlemmer. Gruppen har vært aktivt trukket inn i arbeidet. Det har vært møter mellom ekspertgruppen og referansegruppen hvor relevante spørsmål og problemstillinger er blitt løftet frem og drøftet.

 

Se rapporten om ungdoms fritidsmiljø her