Tidligere barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Tidligere barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen (Ap)

(Perioden 18.10.07-15.02.08)

Barne- og likestillingsministeren arbeider for forbrukernes rettigheter, familier, barn og unges levekår,antidiskriminering og reell likestilling mellom kvinner og menn. Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen er født i 1963 og har 3 barn. Hun har advokatbevilliing fra Paris, samt spesialpedagogikk fra Høyskolen i Oslo.

Født: 1963

UTDANNING

1994- 1995 Spesialpedagogikk 1. og 2. Halvårsenhet. Høyskolen i Oslo
1987   Advokatbevilling, Spesialfag i EU-rett Université de la Sorbonne, Paris
1986  Cand.Jur. (Maîtrise de Droit Privé), Université de Paris II, Assas   


ARBEIDSERFARING

2007  Avdelingsleder offentlig, Manpower Professional Executive
2006 - 2007  Prosjektleder Utenriksdepartementet
2006  Direktør, Utlendingsdirektoratet
2002 - 2006 Assisterende direktør, Utlendingsdirektoratet (UDI)
1998 - 2002  Daglig leder, Senter mot etnisk diskriminering (SMED)
1998  Prosjektleder; ansatt av Kommunaldepartementet
1995 - 1998  Førstekonsulent/Rådgiver ved UDI, Integreringsavdelingen
1993 - 1995 Førstekonsulent på prosjektbasis ved Statens helsetilsyn, Legemiddelavdelingen
1992   EU-rådgiver (deltidsansatt); Advokatfirma STABELL (Oslo)
1998 - 1991  Arbeidserfaring i Frankrike (Advokatfullmektig) og Belgia, Stipendiat, Europakommisjonen (Brussel); Juridisk avdeling


OFFENTLIGE UTVALG

1999 - 2000 Medlem av Statsborgerutvalget – Utarbeidelse av forslag til ny Statsborgerskapslov
2001 - 2002 Medlem av Lovutvalget for ny utlendingslov
2001 - 2002 Medlem av Riksadvokatens arbeidsgruppe: Gjennomgang av etterforskningen av saker anmeldt etter ”rasismeparagrafene”


VERV

2000 - 2005 Medlem av NHOs etikkutvalg
1997 - 2002 Styremedlem ved Det norske Helsingforskomite
2001 - 2004 Styremedlem i Flyktninghjelpen
2005 - 2007 Styremedlem i Helse Øst RHF 
2005 - 2007  Styremedlem i Røde Kors  
2007 Styremedlem Oslo Arbeidersamfunn


SPRÅK

Norsk,Fransk, Engelsk