Tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

(Periode 20.10.09 - 05.03.12)

Audun Lysbakken er statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Han overtok ledelsen av departementet 20. oktober 2009.
Stortingsperioder
2001 - 2005 Representant for Hordaland
Medlemskap i stortingskomiteer
2001 - 2005 Finanskomiteen, medlem
Valgkomiteen, varamedlem
Utdanning
1993 - 1996 Bergens Handelsgymnasium, allmennfag
1996 - 1998 Universitetet i Bergen, grunnfag i fransk og sammenlignende politikk
Verv
2008 - 2009 Leder SVs programkomité
2005 - Nestleder SV
2000 - 2002 Nestleder Sosialistisk Ungdom
1998 - 2000 Leder i Hordaland SU
1996 - 1998 Medlem i styret i Bergen SV
Yrkeserfaring
2000 - 2001 Klassekampen, journalist
1999 - 2000 Norsk Økologisk Landbrukslag, sivilarbeider
Offentlige verv
2007 - 2008 Medlem Mannspanelet
2006 - 2008 Medlem utviklingsutvalget
1999 - 2000 Meldem representanskapet for Stor-Bergen Boligbyggerlag
1999 - 2000 Medlem representantskapet for Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap
1999 - 2000 Medlem Bergen bystyre