Tidligere statssekretær Kjell Erik Øie (Ap)

Født: 1960

Kjell Erik Øie ble i statsråd 21.okt. 2005 utnevnt til statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet. Kjell Erik Øie kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon. Øie var politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet fra 2000 til 2001, og ble i år valgt til 2. vararepresentant på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Bakgrunn:

Sykepleierhøgskolen (1984). Kriminologi mellomfag (1998).

Statssekretær, Barne- og likestillingsdepartementet, 2005-d.d.
Avdelingsdirektør, Stiftelsen Kirkens Bymisjon, 2002 – 2005
Politisk rådgiver, Barne. og familiedepartementet, 2000-2001
Rådgiver, fung. fagsjef,  Statens helsetilsyn, 1999 - 2000.
Utredningsleder og prosjektleder, Statens helsetilsyn, 1995 - 99.
Ass. styrer, behandlingshjemmet T5, 1992 - 95.
Konsulent, etat for miljørettet helsevern, 1989 - 92.
Konsulent, Helsedirektoratet, 1988 - 89.
Sykepleier/avdelingssykepleier, Radiumhospitalet, 1984 - 88.

Verv:       

2. vararepresentant for Oslo Ap på Stortinget 2005-2009
Styremedlem i Vestre Aker Arbeiderpartilag og medlem i repr.skapet Oslo Ap 2005-2007
Styremedlem i REFORM (ressurssenter for menn) 2005
Styremedlem i Fagrådet for Rusfeltet 2003-2005
Styreleder i SAFIR - Sentral for frivillig innsats innen rusfeltet 2003-2005
Styreleder, Stiftelsen Hudøy 2003-2005
Bystyremedlem Oslo, 1999 – 2003
Forbundsstyremedlem, Norsk Sykepleierforbund, 1998 - 2000.
Styremedlem, Kompetansesenteret for likestilling,1997 - 2000.
Medlem/lobbyist, Homobevegelsens partnerskapsgruppe, 1988 - 93.
Leder, Det norske forbundet av 1948, 1987 - 91.