Statssekretær Lotte Grepp Knutsen

Født: 1973

Statsministerens kontor ansatte fra 27. mars 2009 Lotte Grepp Knutsen som statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet. Lotte Grepp Knutsen kommer fra stillingenen som politisk rådgiver i barne- og likestillingsdepartementet. Hun har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver i firmaet JKL. Hun har vært politisk rådgiver i Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo, og arbeidet med ekstern- og interninformasjon i Stortingets arkiv. Hun er cand. polit. fra Universitetet i Oslo i 2001, med sosiologi hovedfag, statsvitenskap og Vest-Europakunnskap.