Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

EUs nye helseprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Europakommisjonen har lagt fram forslag til nytt helseprogram i EU for perioden 2014-2020. Norge deltar i dagens program, og har stor interesse av å delta i det nye helseprogrammet.

Det nye programmet ble presentert samtidig med forslaget til EUs nye forbrukerprogram for samme langtidsperiode. Programmene skal fremme god helse, aktive og informerte EU-borgere og bidra til økonomisk vekst.

- De to programmene spiller en betydelig rolle for å oppnå målene i EUs vekststrategi Europa 2020, sa kommissær for helse – og forbrukerspørsmål John Dalli i forbindelse med framleggelsen av programmene som er en del av EUs langtidsbudsjett for 2014-2020.

Om EUs nye helseprogram

EUs nye helseprogram, Health for Growth, har et budsjett på 446 millioner euro og bygger på EUs tidligere helseprogrammer. Det nye programmet skal støtte opp om og komplementere medlemsstatenes arbeid med å oppnå gode helseresultater. Dette skal gjøres gjennom utvikling av innovative og bærekraftige helsesystemer, en økning i tilgang til bedre og tryggere helsetjenester for EU-borgere, bekjempelse av sykdom, og ved å sørge for at helseproblemer i ett land ikke spres over landegrensene. For å oppnå målene er blant annet følgende tiltak foreslått:

  • Samarbeid om vurdering av effektiv helseteknologi, såkalte medisinske metodevurderingsmodeller Health Technology Assessment (HTA). Samarbeidet mellom de nasjonale HTA-byråene vil gå ut på å dele informasjon om effektiv helsebehandling innenfor medisin, behandling og forebyggende tiltak.
  • Europeisk samarbeid for å forbedre forebygging, diagnose og behandling av pasienter med sjeldne sykdommer, samt EUs nettportal for sjeldne sykdommer.

  • Forebygging og screening av kreft. Dette vil skje gjennom europeiske retningslinjer for å oppdage kreft på et tidlig stadium for å kunne redde liv. Arbeidet vil også foregå gjennom utveksling av kunnskap og gode erfaringer knyttet til bekjempelse av kreft, forskning og omsorg.

Europakommisjonens forslag vil nå bli lagt fram for diskusjon i Europaparlamentet og EUs ministerråd. For at programmene skal kunne starte i 2014 er godkjenning av programmene ventet innen utgangen av 2013.

Norsk deltakelse

Norge deltar i EUs folkehelseprogram for perioden 2003-2013. Dette gir Norge muligheter for deltakelse både i arbeidsgrupper og prosjekter innenfor hovedområdene helseinformasjon, helsetrusler og forebygging av risikofaktorer på helseområdet.

- Norge har ovenfor EU ment at helseprogrammet bør videreføres. Det gir gode muligheter for læring og utveksling av kunnskap om Norges viktigste utfordringer på helseområdet. Vi har derfor stor interesse av å delta i det nye helseprogrammet for 2014-2020, sier råd for helse-og mattrygghet Heidi Langaas ved EU-delegasjonen.

Det nye programmet ble presentert samtidig med forslaget til EUs nye forbrukerprogram for samme langtidsperiode. Programmene skal fremme god helse, aktive og informerte EU-borgere og bidra til økonomisk vekst.

- De to programmene spiller en betydelig rolle for å oppnå målene i EUs vekststrategi Europa 2020, sa kommissær for helse – og forbrukerspørsmål John Dalli i forbindelse med framleggelsen av programmene som er en del av EUs langtidsbudsjett for 2014-2020.

Til toppen