Historisk arkiv

Tilgang til råvarer høyt på agendaen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Langsiktig tilgang til råmaterialer er viktig for europeisk økonomi. Denne uken møttes representanter fra EU, nasjonale myndigheter, næringslivet og forskningen for å diskutere hvordan man best sikrer råvarer til europeisk industri fremover. De norske deltakerne mener det er viktig å være tilstede både for å høre og for å komme med innspill.

EU er avhengig av import for å få råmaterialer til sin industri og tilgang til råvarer står høyt på agendaen om dagen. Europakommisjonen presenterte 2. februar sin melding om råmaterialer og råvaremarkedet. Europaparlamentets industrikomité behandler nå meldingen og den kommer også opp på Konkurransevnerådet 10. mars.

 

EUs råvarepolitikk er basert på tre hovedelementer; ressurstilgang gjennom handelspolitiske og investeringspolitiske strategier, ressurstilgang i Europa og ressurseffektivitet og gjenbruk.

 

Kom med innspill til Kommisjonen
28. februar inviterte Kommisjonens generaldirektorat for næringsvirksomhet og industri representanter fra EU, nasjonale myndigheter, næringen og forskningsmiljøet til workshop om råvaretilgang i Europa. Møtet ble arrangert som forberedelse til et mulig såkalt innovasjonspartnerskap om effektiv og bærekraftig bruk av råmaterialer. Innovasjonspartnerskap er et ny tilnærming ned fokus på samfunnsmessige utfordringer og som involverer berørte parter på ulike nivåer og i offentlig så vel som privat sektor. Innovasjonspartnerskap er et forslag under meldingen om Innovasjonsunionen, en viktig del av vekststrategien Europa 2020.

 

EU-delegasjonens næringsråd Per Mannes har bidratt til at også norske deltakere ble invitert til møtet. Representanter fra Norsk Industri, Norsk Bergindustri, forskningsorganisasjonen SINTEF, NTNU, Norges geologiske undersøkelse og Nordic Mining deltok.

 

- Vi har fremmet norske ressursers rolle i det europeiske markedet. Kommisjonen er like interessert i våre ressurser som våre bedrifter er interessert i tilgang til det europeiske markedet, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri Elisabeth Gammelsæter, som deltok på workshopen i Brussel.

 

Hun mener det er ekstra viktig for norske aktører å delta på møter som dette siden Norge ikke er EU-medlem.

-Vi må spille på nettverk og bruke de kanalene vi har. Et slikt møte gir også inspirasjon til påvirkningsarbeid hjemme, sier hun.

 

Gjenvinning

Forskningssjef i avdeling for optiske målesystemer og dataanalyse i SINTEF IKT, Mats Carlin, leder en gruppe forskere som jobber med gjenvinning av sjeldne metaller. Han mener råvaretilgang er en av de store utfordringene i dagens Europa og at mye ny teknologi må til for å løse utfordringen.

 

-Her i Brussel formes den politikken og forskningsfokuset som kommer i Europa i tiden fremover. Derfor er det viktig å være tilstede, både for å se hvilke signaler som kommer og for å komme med innspill som kan påvirke prosessene, sier Carlin.

 

Forskningssjefen deltok i en ekspertsesjon om teknologi og løsninger for bærekraftig tilgang til råmaterialer. Han fikk noen få minutter til å komme med sine innspill.

-Da er det viktig å ha tenkt godt gjennom hva man vi si, sier Carlin som naturlig nok snakket om gjenvinning.

 

Axel Hammer fra Norsk Industri deltok også på workshopen i Brussel og er enig med Carlin at det er viktig å være tilstede fordi mange av føringene kommer fra Europa.

-Norge er på mange måter en råvareprodusent både når det gjelder metaller, olje og gass. Og på gjennvinning og resirkulering er vi blant de beste. Siden vi sitter på kunnskap som gjør oss verdensledende er våre erfaringer også interessante for EU, mener Hammer.