Historisk arkiv

Ny arbeids- og sosialråd i Brussel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Finn Ola Jølstad har nylig tatt over som ny arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen i Brussel. Han tror den høye arbeidsledigheten i Europa og et lovforslag om å sikre rettighetene til utsendte arbeidstakere er saker som vil stå høyt på dagsordenen i EU i tiden fremover.

Selv om Finn Ola Jølstad er et nytt ansikt ved Norges delegasjon til EU, er han ikke helt ny i Brussel. Jølstad har nemlig bodd i Brussel ved to ulike anledninger tidligere; først tre måneder som hospitant i Europakommisjonen i 2001, og deretter tre og et halvt år, fra 2002 til 2005, som nasjonal ekspert samme sted.

Begge gangene jobbet han i Europakommisjonens generaldirektorat for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering, DG Employment. Som nasjonal ekspert jobbet han spesifikt med koordinering av den europeiske sysselsettingsstrategien.

I Norge har Jølstad jobbet som internasjonal koordinator i Arbeidsdepartementet.

Han synes det er hyggelig nå å være tilbake i Brussel igjen.

– Belgia er et godt land å bo i, og Brussel er en veldig levende by hvor det er mye som skjer, sier han.

Høy arbeidsledighet
Jølstad tror den høye arbeidsledigheten i Europa vil fortsette å dominere dagsordenen i EU i den nærmeste tiden fremover.

– EU kommer med forslag og anbefalinger for å bedre situasjonen, men innen arbeids- og sosialpolitikken er det først og fremst medlemslandene selv som har virkemidlene. Den store utfordringen er for land som samtidig skal spare i offentlige finanser og kutte i budsjetter; da blir virkemiddelpakken redusert. EU kan være en arena hvor medlemsland kan lære av hverandre, men det er i medlemslandene at løsningene først og fremst må finnes, sier han.

Selv om arbeidsledigheten er den viktigste saken i EU nå, tror Jølstad at man på lengre sikt også vil komme tilbake til debatten om demografisk endring og en aldrende befolkning.

Ny demografisk sammensetning
– Nå handler diskusjonene om den umiddelbare krisen og arbeidsledigheten, men når man kommer litt forbi det, kan man også feste blikket litt lenger fram i horisonten. Vi vil nok komme tilbake til der debatten var for noen år siden, da man begynte å se på virkningene av endringene i den demografiske sammensetningen i Europa, sier Jølstad.

Han mener den såkalte eldrebølgen kan bli en stor utfordring for bærekraften av enkelte lands velferdsordninger, og at dette vil komme høyere på dagsordenen igjen.

– Med dagens ledighet har man nå selvfølgelig fokus på å skape økonomisk vekst og arbeidsplasser. Men for hele bildet om bærekraften av offentlige finanser, vil også en aldrende befolkning og endret demografi spille inn, mener han.

– Paradokset er at ungdomsledigheten nå er det store altoverskyggende temaet, mens for bare noen år siden dreide diskusjonen seg om framtidig mangel på arbeidskraft, legger han til.

Utstasjonert arbeidskraft
I tillegg til arbeidsledigheten, tror den nye arbeids- og sosialråden at det såkalte håndhevingsdirektivet, som skal forsterke arbeidet med å beskytte arbeidsforholdene for utsendt arbeidskraft, vil bli en viktig sak i høst.

Det irske formannskapet hadde håpet å få dette lovforslaget vedtatt i vår, men måtte gi opp. Man håper derfor på en løsning nå i høst, under det litauiske formannskapet.

Jølstad sier håndhevingsdirektivet er en viktig sak for Norge.

– Det er viktig at vi får beholde handlingsrommet for å beskytte arbeidstakerrettigheter og motvirke sosial dumping, forklarer han.

Andre saker som kan bli aktuelle temaer på EUs dagsorden det neste året er den sosiale dimensjonen av den økonomiske og monetære union, arbeidskraftmobilitet og adgang til andre lands velferdssystemer og bekjempelsen av «svart» arbeid.