Historisk arkiv

Ekspertpanel vurderer Nettskap 2.0-søknadene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyingsdepartementet får nå hjelp av eksterne fageksperter for å vurdere søknadene til Nettskap 2.0-midlene. Dette er: Hilde Lovett (Telenor Corporate Development), Eirik Solheim (NRK-Beta), og Torgeir Waterhouse (IKT-Norge).

Fornyingsdepartementet får nå hjelp av eksterne fageksperter for å vurdere søknadene til Nettskap 2.0-midlene. Dette er: Hilde Lovett (Telenor Corporate Development), Eirik Solheim (NRK-Beta) og Torgeir Waterhouse (IKT-Norge).

De har fått i oppdrag å vurdere søknadene og er spurt på bakgrunn av sin personlige og faglige kompetanse på feltet, og representerer ikke bedriftene de jobber for. Panelet vil utarbeide en liste over de beste Nettskap-prosjektene. Departementet vil ta den endelige beslutningen om tildeling av midler på grunnlag av denne listen. 

Søknadsfristen for Nettskap 2.0 gikk ut 9. mai. Det kom inn i underkant av 140 søknader på totalt godt over 28 millioner kroner.

Målsettingen med Nettskap 2.0 er å stimulere til nye tjenester og å synliggjøre potensialet som ligger i nye tjenester og forretningsmodeller basert på såkalt Web 2.0-teknologi.

Ekspertpanelets innstilling er klar i løpet av første halvdel av juni. Fornyingsdepartementet tar sikte på å ha tildelingen av midler klar i løpet av juni.