Historisk arkiv

Offentlig elektronisk postjournal forsinket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) var planlagt lansert tidlig i 2010. På grunn av problemer med tilpasning av noen av arkivsystemene er lanseringen forsinket.

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) var planlagt lansert tidlig i 2010. En forutsetning for at tjenesten kan lanseres, er at virksomhetenes saks- og arkivsystemer kan publisere data til OEP. To av de store leverandørene har fortsatt store problemer med tilpasningene som må gjøres. OEP kan ikke lanseres før dette er på plass.

Det er Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet (FAD) som er ansvarlig for å lansere OEP. Departementet kommer tilbake med lanseringsdato for tjenesten når vi har tilstrekkelig informasjon om status og fremdrift for endringene i saks- og arkivsystemene.