Forsiden

Historisk arkiv

Skifte av politisk rådgiver i FAD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Statsministerens kontor har fra 30. juni 2011 ansatt informasjonsrådgiver Jon Reidar Øyan, Oslo, som politisk rådgiver for statsråd Rigmor Aasrud i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Statsministerens kontor har fra 30. juni 2011 ansatt informasjonsrådgiver Jon Reidar Øyan, Oslo, som politisk rådgiver for statsråd Rigmor Aasrud i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Øyan overtar etter Trond Blattmann, som slutter i stillingen 1. juli.

Jon Reidar Øyan kommer fra en stilling som informasjonsrådgiver i Arbeiderpartiets gruppesekretariat på Stortinget. Han var politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2009, i Arbeidsdepartementet 2010-2011 og i Justisdepartementet  tidligere i år.