Historisk arkiv

Enighet i det statlige lønnsoppgjøret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Det ble torsdag formiddag enighet i meklingen i det statlige lønnsoppgjøret. Oppgjøret har en ramme på om lag 3,3 prosent. - Oppgjøret innebærer et steg i riktig retning for likelønn, det har en god lavlønnsprofil og er et oppgjør innenfor en forsvarlig ramme, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

- For staten har det vært viktig å få til en utjevning av menn og kvinners lønn og en god lavlønnsprofil innenfor forsvarlige rammer.  I en mekling må partene gi og ta for å komme i mål. Alle parter har strukket seg langt, og jeg er glad for at vi kom i mål med et anbefalt resultat, sier Aasrud.

Oppgjøret har en innretning på alle lønnselementene i hovedtariffavtalen; generelle tillegg, sentrale justeringer og lokale forhandlinger, som i sum gir en solid likelønnsprofil i det statlige lønnsoppgjøret. Det betyr at kvinnegruppene får om lag 200 millioner mer enn de tradisjonelt ville ha mottatt.

- Offentlig sektor må også ta inn over seg den uroen som preger verdensøkonomien. Industrien kom i mål med en moderat ramme. Det har vært avgjørende for oss å få på plass et likelønnsoppgjør i staten som tar hensyn til industriens lønnsutvikling og hva norsk økonomi kan tåle. Det har vi fått til og det har vært viktig for oss, sier Rigmor Aasrud.