Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny prost i Alta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sokneprest Olav Øygard (54) ble i statsråd i dag utnevnt til prost i Alta prosti i Nord-Hålogaland bispedømme.

Sokneprest Olav Øygard avla teologisk embetseksamen i 1980 og praktisk-teologisk eksamen i 1981. Tidligere har han vært skoleungdomsprest i Finnmark, vikarprest i Kautokeino og sokneprest i Sør-Varanger. Fra 1991 til 2006 var han kapellan i Alta, og fra 2006 har han vært sokneprest i Alta.

Til toppen