Historisk arkiv

Historisk arkiv

To vinnere av den nordiske samiske språkprisen Gollegiella - gullspråket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Divvun og Giellatekno ved Universitetet i Tromsø, og Aleksandra Andrejevna Antonova og Nina Jeliseevna Afanasjeva, som jobber med kildinsamisk, tildeles den nordiske samiske språkprisen Gollegiella for 2012.

Statsråd Rigmor Aasrud i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og sametingspresident Egil Olli sender begge gratulasjoner til prisvinnerne.

- De to prisvinnende miljøene står på mange måter for to ulike tidsaldre i arbeidet for å fremme bruken av samisk. Et arbeid vi anser som meget viktig, uttaler statsråd Rigmor Aasrud. 

Statsråd Aasrud uttaler videre at det er svært gledelig å se at juryen i år fikk inn mange gode forslag på kandidater til prisen.

- Forslagene dekker så å si alle de samiske språkområdene. Dette vitner om en stor interesse ikke bare for Gollegiella, men også for arbeidet med samisk språk.

Sametingspresident Egil Olli understreker viktigheten av et bredt arbeid med samisk språk og påpeker at Sametinget har som mål at samisk språk styrkes, og at det blir en naturlig del av den norske offentligheten.

Språket er en viktig kulturbærer og identitetsmarkør. Arbeidet prisvinnerne gjør for å bevare og utvikle samisk språk, er dermed et meget viktig arbeid, uttaler Sametingspresident Egil Olli.

Sametingspresident Egil Olli er i tillegg svært stolt av Divvun-prosjektet, som i 2004 ble startet opp av Sametinget, og som 2011 ble overført til Universitetet i Tromsø.

- I løpet av prosjekttiden har Divvun utviklet fullverdige korrekturverktøy på nord-, lule- og sørsamisk. Jeg tror disse verktøyene er til stor hjelp for mange samisktalende som tidligere ikke har kunnet eller våget å skrive på sitt eget språk, avslutter president Egil Olli. 

Leder i bedømningskomitéen, Harald Gaski, som selv er tidligere mottaker av Gollegiella-prisen, slutter seg til statsråd Aasruds uttalelse om at årets tildeling hedrer de som har jobbet for samisk språk gjennom bruk av tradisjonelle medier.

- Samtidig peker den framover mot nye utfordringer som de samiske språkene står overfor i datasamfunnet. Det er viktig at nettopp minoritetsspråkene er tidlig ute med spennende bruk av de nye mulighetene som åpner seg i vår nye mediehverdag. Det vil være den beste måten å gjøre samisk språk og kultur interessant for dagens og morgendagens unge, sier Harald Gaski.

Utdelingen av Gollegiella skjedde i forbindelse med nordisk minister- og sametingspresidentmøte i Oslo fredag 23.11.12 

Om prisvinnerne:

Antonova og Afanasjeva representerer den eldre garde av språkaktivister, de som har har hatt som livsgjerning å øke statusen til språket gjennom ulike tiltak som det å skrive bøker, oversette til og fra samisk, og mellom de samiske språkene, i tillegg til å jobbe med ortografiske spørsmål.

Divvun og Giellatekno har tatt i bruk moderne teknologi i sine bestrebelser på å la samiske språkbrukere få samme muligheter og rettigheter som medlemmer av majoritetsspråkene til å utvikle både rettskrivnings- og retteprogrammer, veiledninger og ordbøker på nettet.

Juryens begrunnelse (PDF)